Beste FysioRoadmap gebruiker,

Momenteel zien we onderstaande afkeur-reden voorkomen bij voornamelijk de Zilveren Kruis groep.

Bij het 2e half jaar COVID-herstelzorg dient er een verwijzing te zijn van een long specialist.

Op 19 november heeft Fysioroadmap een update gedaan waarbij de verwijzer meegestuurd wordt bij indicaties met startdatum ná 19 november.

Bij indicaties vóór 19 november wordt de huisarts nog meegestuurd. Zorg ervoor dat bij indicaties COVID de verwijzer (longspecialist) in de anamnesekaart op de plek van de huisarts is ingevuld om afkeuringen te voorkomen.

Let extra op dat de verwijzer een specialisatie longziekten (specialisatie 22) heeft in stambestand/verwijzer.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, Team Fysioroadmap