Geachte relatie,

 

Graag wijzen wij u op onderstaande oproep die u met uw achterban kunt delen. Deze oproep zullen wij en zorgverzekeraars ook via de website kenbaar maken.

 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de regeling van de zorgverzekeraars om zorgaanbieders tegemoet te komen in de meerkosten die zij hebben gemaakt in verband met de coronapandemie. Hierin is aangegeven dat de definitieve percentages voor deze meerkostenregeling pas begin 2021 vastgesteld kunnen worden. Dit heeft te maken met het feit dat voor het vaststellen van de meerkostenbijdrage wordt gekeken naar de omzet in 2020.

 

Vooruitlopend op die vaststelling van de percentages wijzen wij u op een belangrijke stap in dit proces die de zorgaanbieder in acht moet nemen. Zowel voor de vaststelling van de percentages als voor het bepalen van uw eigen meerkostenbijdrage is het van belang dat de declaraties op tijd ingediend zijn.

 

Wij roepen zorgaanbieders daarom op ervoor te zorgen dat alle declaraties van zorg die in 2020 is geleverd, vóór 1 februari 2021 zijn ingediend. Alleen dan worden die declaraties meegenomen in de bepaling van het de meerkostenbijdrage die zorgaanbieders kunnen ontvangen.

 

Voor zorg die wordt geleverd in de vorm van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) ligt de termijn anders, ook daar roepen wij u op de declaraties zo snel als mogelijk in te dienen, maar een uiterste deadline hiervoor wordt op een later moment bekend gemaakt.

 

Met vriendelijke groeten,
Directie Zorgverzekeraars Nederland