Op deze pagina vind je alle informatie over de actuele releases. Klik op de release en zie direct welke onderdelen aan de software zijn vernieuwd. Heb je vragen over de release? Neem dan contact op met onze service desk via 023 20 10 248.

Release notes Webbased versie 0.159 (december 2023)

Nieuw

Dossier printen en downloaden 

Vanuit het tabblad [Patiënt] is het mogelijk om, nadat de patiënt is geselecteerd, een dossier te downloaden en uit te printen. Ga hiervoor naar het ..-icoon. Hier zijn nu de volgende opties beschikbaar: 

 • Download patiënt dossier 
 • Print patiënt dossier  

Declaratie historie bij meerdere indicaties 

Als een patiënt meerdere indicaties heeft is het mogelijk in de declaratie historie om te wisselen tussen deze indicaties. De declaratie historie is beschikbaar in het tabblad [Patiënt] en vanuit verschillende locaties in het …-icoon 

Let op: in het tabblad [FysioRoadmap] wordt alleen de declaratie historie van de daar geselecteerde indicatie getoond. Hier is het niet mogelijk om te wisselen naar een andere indicatie.  

Declaratie historie van diensten 

Vanaf nu wordt ook de declaratiehistorie van diensten getoond. Hiervoor is het tabblad [Dienst] beschikbaar in de [Declaratie historie].

Link naar releasenotes en instructievideo’s  

In het kenniscentrum zijn er 2 links naar onze website opgenomen. Indien er een update van FysioRoadmap heeft plaatsgevonden is het mogelijk om via deze link naar de meest recente Releasenotes en Instructievideo’s te navigeren. Het [Kenniscentrum] is te benaderen via het icoon van het ‘afstudeer hoedje’ boven aan elke pagina.  

Aangepast

Alternatief factuur adres 

Bij het alternatief factuur adres, is er een informatie-icoon toegevoegd. Door de cursor op dit icoon te plaatsen zal de informatie getoond worden.  

Export functie Minipak 

Bij de exportinstellingen in het facturenoverzicht, is de soort export [Minipak] toegevoegd. Na het selecteren van deze export soort, is het mogelijk om een exportbestand van de geselecteerde facturen conform de exportdefinities van Minipak te maken.  

Opgelost

Vastlopen agenda 

In de afgelopen periode kon het gebeuren dat de agenda van een collega kon vastlopen. Hiervoor is een fix uitgevoerd, waarmee dit probleem verholpen is.  

 

Online intake versturen 

Bij het verzenden van de online intake kon het voorkomen dat deze niet verzonden kon worden en hierbij een foutmelding getoond werd. Dit is in deze update opgelost.  

Vorige releases:

Release Notes Webbased versie 0.145 (maart 2023)

Nieuw

BSN 000-000-000 (9x0) bij nieuwe patient Het is mogelijk om meerdere patiënten aan te maken met een BSN van 9 x 0. Deze patiënt zal dan niet worden tegengehouden in het onvolledige declaratie overzicht. Bij het aanmaken van een nieuwe patiënt kan ook de huisarts worden opgegeven. De huisarts gaat daarna mee naar de indicatie en ook naar de daaropvolgende nieuwe indicaties. De gegevens van sport, beroep en werkgever worden nu ook onthouden en meegenomen naar de daaropvolgende nieuwe indicaties. Er kan nu ook gezocht worden op een patiënt met BSN 9x 0. Vul in het BSN 0000000000, patiëntnaam. (bv. 000000000 – komma – patiëntnaam)   Automatisch ingevulde velden Bij het aanmaken van een nieuwe patiënt zullen de hoofdletters automatisch gevuld worden bij de volgende onderdelen: Achternaam, voornaam, voorletters (allen), partner achternaam, straat, postcode en woonplaats.   Mediquest De Prems kunnen nu ook worden aangeleverd via Mediquest. Via het tabblad instellingen – koppelingen – Prems kun je nu kiezen voor Mediquest. Ondanks dat er in de webbased versie een vinkje staat bij het automatische aanleveren van de PREMS gaat dit nog niet geheel automatisch. Om de Prems te versturen ga je naar Statistieken – Prems overzicht. Klik op bereken en klik daarna rechtsboven op de button “verstuur niet verstuurde Prems-records”.   Betaaloverzicht Via het hoofdmenu declareren is het nu ook mogelijk om naar het betaaloverzicht te gaan via de tegel betaaloverzicht. Het is ook mogelijk om een factuur direct te downloaden en te printen vanuit het betaaloverzicht.

Aangepast

Zoeken patient Er wordt niet meer op plaatsnaam gezocht bij het zoeken op patiëntnaam. Als de gebruiker linksboven in de applicatie zoekt naar een patiënt werd er voorheen ook gezocht op plaatsnaam.   Toestemmingen De gebruiker ziet een waarschuwing bij alle toestemmingen wanneer er bij een patiënt geen geboortedatum ingevuld is. Wanneer de geboortedatum is ingevuld dan is het mogelijk de toestemmingen te geven.   Export SnelStart Het is nu mogelijk om facturen te exporteren naar het boekhoudpakket SnelStart. De export kun je instellen bij Declareren – Facturenoverzicht. Rechts onderaan klik je op de button instellingen. Hier kun je de keuze maken tussen algemeen en SnelStart export. Van de export wordt er een zipbestand gemaakt. Wanneer je dit zipbestand opent zie je een debiteuren- en een facturenbestand. Deze bestanden kunnen dan ingeladen worden in SnelStart.

Opgelost

Sidebar De chronische vergoedingen wordt nu wel goed getoond in de sidebar bij gedeclareerde afspraken.   Facturenoverzicht Het is nu mogelijk om alle facturen in een keer te selecteren. Klik op de button “select all” (het vakje voor Nummer).   Zorgmail Uit nader onderzoek samen met Enovation was gebleken dat sommige zorgmailberichten niet bij de eindgebruiker waren aangekomen. Dit is nu opgelost en Zorgmail berichten zullen vanaf nu wel netjes aankomen. Welke berichten niet zijn aangekomen, is in FysioRoadmap helaas niet te achterhalen. Via www.MCenter.zorgmail.nl kun je inloggen in jouw eigen omgeving en zien welke berichten niet zichtbaar zijn voor de ontvanger. Bij deze berichten zie je geen geboortedatum van de patiënt. Wij adviseren je voor assistentie contact op te nemen met de servicedesk van E-Novation via 088-8366399 of stuur een email naar support@enovationgroup.com

Release Notes Webbased versie 0.138 (januari 2023)

Nieuw

Jaarovergang Wizard Via de wizard zijn de zorgcontracten 2023 te importeren.
 • Ga naar tabblad (Stambestanden);
 • Kies in de sidebar (Financieel);
 • Optie (Jaarovergang/Contracten wizard) ;
In deze instructievideo zie je welke stappen je moet nemen om begin februari de maand januari 2023 te kunnen declareren. Contracten importeren, een nieuwe COV-check doen, alles wordt stap voor stap getoond.   Nieuw in de online stambestanden Er zijn nieuwe klachten toegevoegd aan de online stambestanden:
 • Kaak
 • Chronisch ZorgNet – Perifeer Arterieel Vaatlijden
 • Oedeem
Polis informatie Het is nu mogelijk om meer informatie terug te vinden over een patiëntpolis. Deze informatie is via de functie [toon patiënt polis] op meerder plaatsen op te vragen:
 • Dashboard scherm FysioRoadmap (zie voorbeeld A hieronder)
 • Agenda afspraak – Rechter muisbutton
 • Agenda sidebar menu – Rechter muisbutton
 • Onvolledig overzicht – Tabblad (Declareren), sidebar keuze (Onvolledig overzicht), Afspraak openen, keuze menu (Zie voorbeeld B hieronder)
 • Retourinformatie regel menu

Aangepast

Contracten Via Verzekeraarsgroepen kan er nu ook gekozen worden voor ‘Geen Contract’.   Filtering betaaloverzicht en Factuuroverzicht In het facturenoverzicht en in het betaaloverzicht is het nu ook mogelijk te filteren op creditdeclaraties en correctiefacturen.   Telefoonnummer patiënt in de sidebar Het telefoonnummer van de patiënt is nu terug te vinden in de agenda sidebar.   Automatisch uitloggen De tijd voor het automatisch uitloggen is niet meer instelbaar. FysioRoadmap zal automatisch uit gaan loggen op het moment dat er geen activiteit meer in FysioRoadmap plaatsvindt. Indien er geen nieuwe activiteit is in FysioRoadmap zal je na 24 uur automatisch worden uitgelogd.   Aanpassen rechten gebruikers (onvolledig overzicht medewerkers niveau) Het is mogelijk om een medewerker zonder declaratierechten toegang te geven tot zijn eigen onvolledige declaraties. De rechten zijn als volgt aan te passen:
 • Ga naar Tabblad (Instellingen);
 • Selecteer (Gebruikersgroepen) in de sidebar;
 • Selecteer de functie waarvan de rechten moeten worden aangepast ;
 • Kies vervolgens (Bewerken);
 • Selecteer tabblad (Onderdelen);
 • Ga naar onderdelen (Statistiek en Overzichten);
 • Zet nu het vinkje (AAN) bij (Fysiotherapeuten) (zie onderstaand voorbeeld)
 • Sluit af via (Opslaan)
Onvolledig overzicht medewerker Indien bovenstaande is geactiveerd, wordt het onvolledig overzicht van de medewerker getoond.
 • Ga naar Tabblad (Statistieken);
 • Selecteer (Medewerker overzichten) in de sidebar;
 • Kies (Onvolledig overzicht medewerker)

Release Notes Webbased versie 0.120 (juni 2022)

Facturenoverzicht In het facturenoverzicht zijn een aantal onderdelen toegevoegd. Er kan gefilterd worden op factuursoort. In het filterveld “Selecteer een factuursoort” kunt u nu filteren op factureren, declaraties en correctiefacturen In dit overzicht is het nu mogelijk om meerdere facturen tegelijk op betaald te zetten. U zet vinkjes voor de factuurnummers en met de rechtermuisknop kiest u voor de optie “Markeer factuur als betaald”. In het overzicht is het nu ook mogelijk om facturen te printen of te downloaden. Bij “Print factuur” krijgt u een sjabloon keuzescherm waarin gekozen kan worden tussen standaard-, herinnering-, of creditfactuur. Bij sjabloon is dan eventueel te kiezen uit meerdere sjablonen indien deze aanwezig zijn. Bij “Download factuur” kunt u ook een sjabloon kiezen. loon heeft u ook weer de keuze tussen meerdere sjablonen. Bij het downloaden wordt de geselecteerde factuur (of meerdere facturen) in een .zip bestand gezet. In dit bestand staan de losse facturen als .pdf bestand. Het .zip bestand komt in de standaard downloadmap. OOm herinneringsfacturen uit te printen (of te downloaden) kunt u de volgende stappen doen:
 • Filter op “facturen”;
 • Filter op “niet betaald”;
 • Alle facturen die nog niet betaald zijn komen in beeld;
 • Selecteer de facturen waarvan een herinnering moet worden uitgeprint en klik op print of download;
 • Kies een sjabloon (herinnering) en klik daarna op print of download.
  Declareren Bij declareren/factureren kunt u nu de reden bekijken waarom een factuur op papier gaat. Ga hiervoor naar het te factureren overzicht waarin de patienten worden getoond. U klikt op het pijltje (>) zodat de reden te zien is. De volgende redenen worden getoond:
 • De patiënt heeft geen aanvullende verzekering
 • Voor deze indicatie staat de instelling ‘Factureren altijd naar de patiënt’ aan
 • De limiet van de aanvullende verzekering is bereikt
 • Gecorrigeerd en restbedrag aan patiënt gefactureerd
 • De gekozen prestatiecode wordt altijd direct aan de patiënt gefactureerd
 • Het limiet van de aanvullende verzekering is bereikt
 • Voor deze indicatie staat de instelling ‘Facturen altijd naar patiënt’ aan
 • Voor verzekeraar XXX worden alle afspraken aan de patiënt gefactureerd
Deze functionaliteit is ook in de declaratiehistorie toegevoegd. Bij afspraken op papier staat een informatie-icoon die de reden toont waarom de factuur op papier gaat.   Adres bij facturen en rapportages Bij stambestanden/sjabloonbeheer kunt bij een factuur of bij een rapportage het adres selecteren. U gaat naar sjabloon/adres en met de rechtermuisknop kiest u voor “geadresseerde”. Daarna kiest u voor de volgende placeholders:
 • "Geadresseerde - Adressering"
 • "Geadresseerde - Adres"
 • "Geadresseerde - Postcode" "Geadresseerde - Plaats"
U ziet onderstaande gegevens dan als voorbeeld: Mevrouw. M. van Wijngaarden Vondelpark 34a 1000 AA Amsterdam   In ontwikkeling: LDF aanleveringen Op het moment wordt er druk gewerkt aan de LDF aanleveringen. De LDF aanlevering is gebouwd maar moet nog goed getest worden. Het overzicht van de LDF aanlevering is ook al in een vergevorderd stadium, hierin worden de gedane aanleveringen al getoond en kunnen worden geopend. Aan het inzien van de verstuurde data per indicatie wordt nu gewerkt. Als alle onderdelen af zijn en gebruikt kunnen worden informeren wij u middels deze release notes.

Release Notes Webbased versie 0.117 (mei 2022)

Nieuw
Snel patiënt kiezen In het tabblad Patiënt is het nu ook mogelijk om een patiënt te zoeken op geboortedatum. Vul hiervoor de gehele geboortedatum (formaat d-m-jjjj) in het veld en daarna worden alle patiënten met deze geboortedatum getoond.   COPD Om COPD te kunnen declareren dient u het COPD bakje te downloaden. U gaat naar Stambestanden/ Online stambestanden/Klachten. Zet een vinkje voor COPD en klik op importeren. In de anamnesekaart kunt u daarna COPD als klacht kiezen, hierna wordt in het onderzoek het COPD onderzoek getoond. De volgende klinimetrie dient gevuld zijn om tot een conclusie te komen:
 • Fysieke activiteit – CCQ (Clinical COPD Questionnaire)
 • Fysieke capaciteit – 6MWT (6 minuten wandeltest)
 • Activiteiten – Stappenteller (activiteitenmeter)
 • Lengte en gewicht van de patiënt
Uit de scores van deze klinimetrie onderdelen wordt het COPD profiel bepaald. Deze is zichtbaar in het resultaatveld van het basisonderzoek. Bij indicatie kunt u de indicatie kiezen, de volgende indicaties kunnen gekozen worden:
 • COPD zonder ziekenhuisopname
 • COPD met ziekenhuisopname
 • COPD met longaanval
 • COPD onderhoudsplan (vervolgjaren)
Achter de indicaties staan de profielen, kies de indicatie met het profiel uit het resultaatveld. Hierna zal het declaratietraject automatisch aan de indicatie gekoppeld worden. Bij het maken van een afspraak van een COPD patiënt wordt het declaratietraject en het declaratieprofiel automatisch gekoppeld.   Koppelingen toegevoegd In de declaratieschermen zijn een aantal koppelingen toegevoegd. Klik met linkermuisknop op de drie puntjes aan het einde van de regel om de koppelingen te bekijken. De volgende koppelingen zijn toegevoegd:
 • Declareren: Declaratiehistorie
 • Factureren: Declaratiehistorie
 • Retourinformatie: Declaratiehistorie en Bewerk afspraak (let op: het bewerken van een afspraak is alleen mogelijk bij agenda afspraken die gewijzigd kunnen worden. Dit is afhankelijk van de status van de behandeling.)
 • Facturen overzicht: Declaratiehistorie
  Agenda Wanneer u een afspraak maakt in de agenda is bij de patiënt alleen de voorletter(s) te zien i.p.v. de voornaam voluit.   Afspraakbevestigingen Het is mogelijk om een apart mailadres (reply adres) in te vullen voor de afspraakbevestiging. U gaat naar instellingen/instituutbeheer en daarna naar het tabblad Additioneel. Bij afspraakbevestiging kunt u hier het reply adres invullen. Placeholders Er is een aanpassing gedaan in de placeholders waardoor de aanhef en adressering van de patiënten in factuursjablonen, afspraakbevestiging of rapportages goed staan. Bij de adressering ziet u in het sjabloon de naam van de patiënt dan als onderstaand voorbeeld: “Mevrouw Van Wijngaarden” Bovenstaande werkt in:
 • Factuursjabloon
 • Afspraakbevestiging
Bij de aanhef ziet u dan de naam als onderstaand voorbeeld: “Geachte mevrouw Van Wijngaarden” Deze werkt in:
 • Factuursjabloon
 • Afspraakbevestiging
 • Rapportage
Ook is het nu mogelijk om de AGB code van een medewerker in een sjabloon te plaatsen. U gaat naar stambestanden/algemeen/sjabloonbeheer. Hier selecteert u rapportage of factuur. Bij het tabblad sjabloon kunt u met de rechtermuisknop onder bv. factuur kiezen voor Behandelaar AGB. Bovenstaande geldt ook voor het toevoegen van het specialisme fysiotherapeut in een sjabloon. Het specialisme kunt u selecteren voor een rapportage, factuur of afspraakbevestiging. Facturenoverzicht In dit overzicht kunt u de status aangeven van een factuur. U gaat naar het einde van de regel en klikt met de rechtermuisknop op de drie puntjes. Hier kiest u dan voor “markeer factuur als betaald” of voor “markeer factuur als niet betaald”. Voor nu is het alleen nog mogelijk om per factuur (-regel) de status aan te passen. In een volgende update zal de mogelijkheid bestaan om meerdere regels te selecteren en in een keer de status aan te passen. Links boven aan kunt u nu ook de betaald status selecteren in betaald of niet betaald. Bug-fix
 • Bij het tabblad Statistieken/Praktijkinformatie/bereken is de foutmelding opgelost.
 • Bij stambestanden/sjabloonbeheer/sjabloon. De placeholder werkte niet in de factuurtekst. Dit probleem is verholpen en nu werkt deze placeholder weer bij het maken van een factuur.
 • Wanneer u in de agenda een patiënt zoekt bij zoeken (rechts bovenaan) en u klikt op het pijltje voor de naam dan wordt hier nu de juiste begin- en eindtijd van de afspraak weergegeven.
 • Er worden geen afspraakbevestigingen verstuurd wanneer er acties in het verleden plaatsvinden. Bijvoorbeeld: er wordt een afspraak in de agenda verplaatst bij een datum in het verleden.
 • Er worden geen herinneringsmails 48 uur verstuurd wanneer een afspraak in de agenda binnen 48 uur plaats vindt. Men ontvangt dan alleen de afspraakbevestiging.
 • Wanneer u in de agenda een patiënt zoekt bij zoeken (rechts bovenaan) en u klikt op het pijltje voor de naam dan wordt hier nu de juiste begin- en eindtijd van de afspraak weergegeven.
 • Placeholder behandelaar toevoegen bij sjabloon factuur: u gaat naar stambestanden/sjabloonbeheer/selecteer een inhoudstype. Hier selecteert u factuur. Daarna zet u een vinkje bij de factuur en klikt op bewerken. Ga naar het tabblad sjabloon. In het sjabloon kunt u met de rechter muisknop kiezen voor factuur en dan voor behandelaar.